НДИТА "Алтын туйун"
Кыргызская Республика, г. Бишкек, пр. Манаса, 1
rdita.at@gmail.com
+ 996 (312) 31-58-47, 31-58-74

НТО "Наука+Изобретения=Техника!" - 2023

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ И РЕБЯТА!

Научно-техническая олимпиада школьников "Наука+Изобретения=Техника!" пройдет с 11 по 13 февраля в рамках Республиканской Недели науки, техники и производства школьников.

В первом, теоретическом этапе, предусматривается защита презентации научного доклада командами по теме «Рассчитать и обосновать перспективные маршруты прокладки тоннелей в горах Кыргызстана для развития регионов».

В третьем, практическом этапе, предусматривается защита командами выполненного "домашнего задания" на разработку и изготовления модели по научно-технической теме «Разработать и изготовить модели бурового станка для прокладки тоннелей в горных условиях Кыргызстана». ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ЧИТАЙТЕ ПО ССЫЛКЕ >>>

ПОЛОЖЕНИЕ НТО "Наука+Изобретения=Техника!" - 2023 на русском языке >>>

ПОЛОЖЕНИЕ НТО "Наука+Изобретения=Техника!" - 2023 на кыргызском языке >>>

 

УРМАТТУ ПЕДАГОГТОР ЖАНА ОКУУЧУЛАР!

Илимий-техникалык олимпиада "Илим+Ойлоп табуу=Техника!" 11-февралынан 13-февралына чейин Республикалык окуучулардын илим, техника жана өндүрүш жумалыгынын алкагында өтөт

Биринчи теориялык этапта «Изилдөө темасы боюнча үй тапшырмасы» аткарылган илимий докладды, командалардын презентациясын коргоо каралган. Докладдын темасы: “Аймактарды өнүктүрүү үчүн Кыргызстандын тоолоруна тоннелдерди төшөө үчүн келечектүү маршруттарды эсептөө жана негиздөө”.

Үчүнчү практикалык этап алдын ала жарыяланган илимий-техникалык темадагы аткарылган «Моделди иштеп чыгуу жана даярдоо боюнча үй тапшырмасын» командалардын коргоосун карайт. Моделди даярдоого сунуш кылынган тема «Кыргызстандын тоолуу шартында тоннелдерди казуу үчүн тешүүчү станогунун моделдерин иштеп чыгуу жана жасоо». КЕНЕН МААЛЫМАТ ШИЛТЕМЕДЕ >>>