"Биз - XXI кылымдын интеллектуалдарыбыз" эл аралык конкурсуна табыштама берүүнүн формасы, 2019 жыл

№1 кадам


Ok!
Ок!
Ок!
Номинация:

 • Сол жакта келтирилген тизменин ичинен команда катыша турган номинацияны тандаӊыз.

 • Номинациянын формасын толтуруӊуз, форманын бардык тилкелерин толтуруу милдеттүү.

 • Дополнительные участники (соавторы проекта) могут принимать участие в защите проекта, только оплатив все необходимые расходы. Размер оплаты можно уточнить по телефону: (0312) 31-58-47

 • Номинациянын бардык формасы толтурулгандыгын текшериӊиз.

 • Файлдарды кошууда, кошула турган файлдын көлөмү 50 мегабайттан ашпоого тийиш. Андан ашкан учурда архиваторду же кайсы болбосун файлдын ордун алмаштыра турган сервисти колдонуӊуз.

 • Команданын катышуучуларынын жана жетекчисинин фамилиялары, аттары жана атасынын аттары туура жазылгандыгына көӊүл бөлүӊүз.

 • Форманын туура толтурулгандыгын тастыктап «УЛАНТУУ» деген жерин басыӊыз.

 • Жаӊы теориялык иштелмелер жана моделдер - 2 долбоор
  №1 долбоор

  №2 долбоор

  Жабдуулар, радиожабдуулар жана телекоммуникациялык системалар

  Энергия жана энергия сарамжалдоочу технологиялар

  Маалыматтык технологиялар жана программалоо

  Робототехника жана автоматташтырылган технологиялар

  Шахмат боюнча турнир

  Окуучулардын астрономиялык турнири